Forskning

HRV - Heart Rate Variability Biofeedback

I grunden styrs vi av vågor, energi och kommunikation som flödar i hela vårt psykofysiologiska system. Hjärtat är inte bara en pump, utan centralt i kroppen och samspelar med hjärnans funktioner genom HRV, hormoner, neurologisk kommunikation och elektromagnetism. Vid stress hamnar kroppen i beredskap. Det kan ha negativa effekter om kortisolnivåerna blir för höga utan att vi hanterar det. Det kan ge nedsatt hjärnfunktion och minska förmågan att handla medvetet.

När ditt HRV är balanserat arbetar kroppens system med full energi, fyllt av läkande känslor och hormoner. Härifrån kan vi skapa mer av vårt bästa tillstånd och får mer tillgång till de delar i hjärnan förknippade med  närvaro i tankarna, inspiration, kreativitet, innovativ problemlösning och känsla av flow.

Teori, forskning och evidens i Sverige


I Sverige utvecklar HRV träning Sverige teoretiskt ramverk för att tydliggöra många av de pedgagoiska och lärande möjligheter med HRV träning och resultat. Forskaren Roland A. Carlstedt har också forskat mycket kring HRV i samband med idrott och visat på goda effekter av HRV träningen.

Mer forskning och vetenskap

Forskningen har visat goda effekter av HRV biofeedback träning inom många olika område. Samtidigt finns det utrymme för mer forskning för att ännu bättre förstå de potentiella effekterna av HRV träning. Många av de framstående forskarna på området väldigt förväntasfulla och menar på att det finns många fler användningsområden för HRV biofeedback träning.

HRV biofeedback träning & Prestation, återhämtning & stress


Hög HRV ses generellt innebära en ökad livslängd och ökad homestasis i det autonoma nervsysemet., Dvs förmåga att hantera inkommande stress. Tillsammans med emotionell träning, mindfulness och psykolgiska verktyg kan klienten träna up sin fysiska som psykiska förmåga att hantera stress.HRV Biofeedback träning & Hälsa


Forskning har visat goda effekter av träning inom många områden. Forskningen pågor för fullt och hittils har användning av HRV träning visat framsteg inom många olika områden inom hälsa och välbefinnande.Heart Math Insititute


HeartMath har under snart tre decennier forskat på hjärtat, nervsystemet och olika tekniker för att skapa bättra hälsa, inre balans och välmående.

I deras databas för forskning, vetenskap och studier finns referenser till förbättringar inom många olika områden.

HRV träning Sverige - Referenser


HRV träning Sverige har under 10 år utvecklat arbete med HRV biofeedback i Sverige. Förutom ovan teoretiska ramverk finns goda referenser för metoden.